Medins hittar invasiv märlkräfta i Vättern.

Invasiv märlkräfta påträffad i Vättern.

Märlkräftan Dikerogammarus villosus påträffades i Vättern för första gången i Norden av Medins Havs och Vattenkonsulter.

Arten placeras, enligt den svenska riskklassificeringen av främmande arter, i den högsta riskklassen, SE (Severe impact). Arten är tidigare listad som dörrknackare men har nu påträffats i svenska sötvatten. Arten har orsakat stora problem på kontinenten och i Storbritannien där den konkurrerar ut inhemska arter. Den är mycket aggressiv och bildar monokulturer på grunda bottnar. Främsta spridningsättet tros vara genom båttrafik.

Dikerogammarus villosus har fått det svenska namnet Större rovmärla.

/marla.jpg

Länk till nyheten på HaV

https://www.havochvatten.se/artikel?artikel=3237858&referrer=100.6e7a8a391867f09cba2c34db_rssItem

8 Mar 2023

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)