Medins genomför en Limnologisk undersökning av Östra Nedsjön.

Uppdraget utförs på uppdrag av Göta älvsvattenvårdsförbund och syftet är i första hand att utvärdera sjöns nuvarande kemiska och ekologiska status.
Medins genomför under 2015 ett stort antal olika undersökningar i sjön där vi bla studerar vattenkemi, metaller och miljögifter i sediment, växtplankton, djurplankton, vattenväxter, och fisk. Under senaste veckan har vi fiskat med bottennät och pelagiska nät i sjön, totalt har över 60 när lagts ut för att kunna inventera fiskbeståndet i sjön.

/nedsjon.jpg

Abborre från Östra Nedsjön

13 Aug 2015

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)