Medins finner ny främmande art för Sverige

Medins har nyligen påträffat en ny maskart i Svrige, Quistadrilus multisetosus. Masken hittades i Göta älv. Arten är en främmannde art och kommer ursprungligen Nordamerika.


Den har sedan tidigare påträffats i andra stora floder i Europa. Mikaela Sandgathe (en av Medins många duktiga taxonomer) lyckades härrom dagen att artbestämma masken, ett tämligen spektakulärt fynd då detta sannolikt är första gången arten hittats i Sverige.

/quistradrilus.jpg

13 Jan 2020

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)