Medins Biologi tilldelas uppdrag med biologiska undersökningar i Värmlands län.

Uppdraget omfattar undersökningar av bottenfauna och kiselalger och sträcker sig upp till 3 år framåt. I bottenfaunaprogrammet ingår totalt omkring 350 lokaler och i kiselalgsprogrammet runt 50 lokaler. Medins Biologi har även tidigare arbetat med biologiska undersökningar i Värmlands län och ser fram emot det fortsatta samarbetet.

varmland-nyhet.jpg

Vattendrag i Värmlands län

9 Aug 2012

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)