Medins Biologi tilldelas storskalig undersökning av växtplankton

Medins Biologi har av Länsstyrelsen i Västmanland tilldeltas ett kontrakt med växtplanktonundersökningar i flera län. Totalt skall provtagning ske i 57 sjöar lokaliserade i Uppsala län, Stockholms län, Södermanlands län, Västmanlands län och Östergötlands län. Uppdraget innefattar provtagning från båt med efterföljande artbestämning och rapportering. Syftet med undersökningarna är att få in underlag för klassificering av sjöar enligt EU:s vattendirektiv.

Medins Biologi kommer att påbörja fältarbetet den 15 juli.

nyhet-plankton-juli2013.jpg

1 Jul 2013

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)