Medins Biologi tilldelas bottenfaunaundersökningar i Kronobergs län.

Fältarbetet kommer att genomföras under våren 2013 och omfattar undersökningar i både vattendrag och sjöar. Totalt kommer 45 lokaler att undersökas och 5 delprover kommer at tas vid varje lokal. Rapporteringen fokuserar på utvärdering av försurningseffekter i länet.

4 Apr 2013

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)