Medins Biologi slutför kustfiske i Gävleborgs län.

Medins Biologi har under augusti månad utfört provfiske med Nordiska kustöversiktsnät. Uppdraget har även innefattat långtidsmätning av temperatur, insamling av abborre och strömming för miljögiftsanalyser samt provtagning av åldersprover (otoliter och gällock från abborre).

provfiskegavleborg.jpg

Kustfiske med 45 nätansträngningar

27 Aug 2013

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)