Medins Biologi slutför årets kiselalgsprovtagningar.

Kiselalger finns i alla vattenmiljöer och de då de har specifika krav på sin levnadsmiljö är de mycket bra indikatorer på vattenkvaliteten. Kiselalger finns bla som påväxt på stenar i vattendrag och sjöar. I miljöövervakningen provtas kiselalger sensommaren/hösten och vi har därför under den senaste tiden besökt ett mycket stort antal lokaler runt omkring Sverige för provtagning. Nu börjar arbetet med att analysera alla prover och att utvärdera resultaten.

nyhet-kiselalg-2013.jpg

Kiselalg i 1000 gångers förstoring

18 Sep 2013

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)