Mätning av undervattensbuller

Medins har i samarbete med Akustikforum tagit fram utrustning och metoder för att mäta och utvärdera undervattensbullers påverkan på det marina djurlivet.
Vi startar under kommande veckorna bullermätningar i ett av de pågående infrastrukturprojekten i Västsverige. Mätningarna utförs från en av Medins arbetsbåtar tillsammans med utrustning och personal från Akustikforum. I projektet kommer vi titta på eventuell påverkan på laxfisk från bullrande konstruktionsarbeten. Genom att mäta och ta hänsyn till buller kan åtgärder sättas in för att minimera den negativa effekten på det marina djurlivet.

/dsc_0221.jpg

9 Feb 2018

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)