Marinbiologiska undersökningar i Kalmars län

Medins har tilldelats uppdrag med marinbiologiska undersökningar i Kalmars län. Uppdraget omfattar undersökning av utbredning och antal av växter, alger, djur och bottentyp genom drop-video. Uppdraget utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmars län.Målet med projektet är att öka länets marina kunskapsunderlag i skyddade områden och skapa en bra grund för uppföljning av marina värden i redan skyddade områden.

/kalmar2018.jpg

25 Sep 2018

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)