Marinbiologisk övervakning i Torsviken Göteborg.

Medins Biologi har nyligen tilldelats ett kontrakt för marinbiologisk övervakning i Natura 2000 området Torsviken i Göteborgs kommun. Undersökningen fokuseras på evertebrater (ryggradslösa djur). Provtagning av frisimmande evertebrater sker med fällor medan sedimentlevande bottenfauna provtas med ekmanhänmtare. Övervakningen utförs vår och höst i två år framöver med option för ytterligare två års undersökningar. Uppdraget utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och startar under oktober månad.

8 Aug 2013

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)