Marinbiologisk botteninventering i Västra Hanöbukten

Medins Biologi får kontrakt för marinbiologisk botteninventering i Västra Hanöbukten.

En marinbiologisk botteninventering ska genomföras för att kartlägga var det finns värdefulla områden under havsytan. Resultatet från inventeringen kommer också att användas som ett underlag för Kristianstads kommuns kommande havsplan. Inom denna inventering ska en översiktlig kartläggning av havsområdet längs kusten i västra Hanöbukten göras. Dessutom ska en mer noggrann inventering genomföras för det eller de områden som har störst naturvärden. Inventeringen ska göras i de havsområden som ligger inom Simrishamn, Kristianstad och Bromölla kommuner.
Uppdraget innefattar kartläggning med sonar samt undervattensvideo.
Kontraktet är för undersökningar under 2014 med optioner för 2015 och 2016.

 /simrishamn.jpg

Simrishamns kuststräcka

5 Aug 2014

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)