Havsbaserad vindkraft

 

Havsbaserad vindkraft

Medins Havs och Vattenkonsulter AB har mångårig erfarenhet av projekt till stöd för havsbaserad vindkraft, bland annat vid den nyligen beviljade parken vid Svenska Kreugers flak. Vi kan erbjuda kompletta lösningar med fältprovtagningar i alla kust- och havsområden och ett flertal konsulttjänster innefattade konsekvensbeskrivningar och tillståndsärenden (se exempel nedan). Vi har 35 års erfarenhet av biologiska undersökningar i svenska vatten och fördelar av bred expertis, eget ackrediterat biologilabb, egna båtar och en verksamhet som är kvalitets-, miljö och arbetsmiljöcertifierad. Vi kan stötta våra kunder från start till mållinje och garanterar opartiskhet, engagemang och ansvarstagande.

/elin-vind.jpg

Konsulttjänster

 • Konsekvensbedömningar av marin miljö
 • Marinbiologiska studier
 • Stöd vid samråd och domstolsförhandling
 • Stöd vid planering av provtagningar och kontrollprogram
 • Allmän marinbiologisk expertis 
 • Kumulativa effekter 
 • Miljökvalitetsnormer (MKN)

/bruce-vind.jpg

Fältprovtagningar

 • Sonarkarteringar (SSS, MBES, SBP, Fiskräknande ekolod)
 • Videoprovtagningar (Dropvideo, ROV)
 • Tumlaravlyssning (FPODS)
 • Bottenfaunaprovtagning  
 • Sedimentprovtagning för miljögifter och kornstorlek
 • Yrkesdyk (S30) med biologisk inventering
 •  Provfiske

/uv.jpg

Konsekvensbedömningar

Konsekvensbedömningar utgår från ett underlag, en förstudie eller en naturvärdesrapport och bedömer vilka konsekvenser en framtida vindkraftpark skulle få för arterna och/eller habitat. Först görs en genomgång av förutsättningar för området, aktuella arbeten och metoder, fundament, kablar och liknande. Detta kompletteras med en genomgång av aktuella påverkansfaktorer. För havsbaserad vindkraft är påverkansfaktorerna generellt uppdelade i anläggnings- och driftsfas.

 

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)