Marina undersökningar i Hanöbukten

Medins har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne att inventera naturtyper och kransalger i Hanöbukten.

Syftet är att ta fram kunskapsunderlag som kan användas i arbete med marint områdesskydd, grön infrastruktur i marin miljö, biologisk mångfald och hotade arter samt fiskförvaltning.

Fältarbetet har utförts av marinbiologerna Anna Scherer (bild) and Andreas Emanuelsson, båda med över 10 års erfarenhet av kartering av havsbottnar.

/hanoe21.jpg

10 Sep 2021

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)