Limnisk bottenfauna

Nu har årets provtagning av bottenfauna i vattendrag och sjöar startat. Vi besöker flera hundra platser runt omkring hela Sverige för att undersöka hur bottenlevande djur påverkars av näringsämnen, föroreningar och försurning.

/bottenfauna2018.jpg

5 Oct 2018

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)