Lagan

Lagan är ett av de största vattendragen i södra Sverige, och det finns många verksamheter som på ett eller annat sätt påverkar vattnet. Medins har sedan 2004 utfört recipientkontrollundersökningar i Lagans vattensystem. Årets undersökningar har utöver vattenkemiska provtagningar omfattat kiselager, bottenfauna, växtplankton och nätprovfiske.

 /684.jpg

Rapporten finns att läsa här:

http://www.vattenorganisationer.se/lagansvr/modules.php?name=Downloads&cat=641

18 May 2015

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)