Kvalitetssäkring av akvatisk miljöövervakning

Medins har nyligen tilldelats ett konsultuppdrag för Havs och Vattenmyndigheten.
Uppdraget syftar till att för att förstärka kvalitetssäkringen av den akvatiska miljöövervakningen. I uppdraget ingår att ta fram förslag till kvalitetskrav och kvalitetsmått för olika fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar.


Det är viktigt att miljöövervakningen kvalitetssäkras enligt enhetliga system på nationell, regional och lokal nivå så att de data som produceras blir jämförbara.


Uppdraget ska påbörjas under april 2020 och kan pågå till den december 2020. Uppdraget omfattar ett flertal olika typer av metodstandarder och Medins kommer sammanlagt att ha 10 medarbetare som deltar i uppdraget. Projektledare på Medins blir Ulf Ericsson och Andrea Johansson.
Vi ser fram emot ett spänannde uppdrag!

/multivattenhamtare2020.jpg

Foto från Medins miljöövervakning längs Hallandskusten mars månad 2020

9 Apr 2020

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)