Kontrakt för Havs och Vattenmyndigheten

Medins kommer under sommaren och hösten 2016 att delta i det nationella projektet Symphony på uppdrag av Havs och vattenmyndigheten. Symphony är ett verktyg inför den kommande havsplaneringen och används för att bedöma miljöpåverkan i svenska marina område.

Medins kommer i projektet att ta fram 4 nationella kartunderlag (GIS):
- Strandexploatering
- Ålgräs
- Plankton
- Marin infrastruktur

/vaxtplanktonmaj.jpg

Modellering av växtplankton i Östersjön under maj månad 2016

28 Jun 2016

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)