Kontrakt bottenfauna Åland

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har nyligen  fått i uppdrag av Ålands landsskapsregering att undersöka bottenfaunan i 3 sjöar på Åland. Prover tas både på grunt vatten (sublitoral) samt i sjöarna djuphålor (profundal). På varje station kommer 5 prover att tas med ekmanhämtare. Medins kommer att tolka och utvärda proverna på laboratoriet i Mölnlycke, utanför Göteborg.

/aland.jpg

28 Apr 2017

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)