Klimatrefugier i Östersjön

I takt medett ökat kunskapsunderlag kan man förutspå allt fler förväntade effekter av pågående och förväntade klimatförändringar. På uppdrag av Havs och vattenmyndigheten har Medins studerat hur (några delar) av Östersjöns ekosystem kan komma att påverkas av dessa ändrade förutsättningar. Ekosystemet står inför dramatiska förändringar som kan leda till att Östersjön blir ett helt annat hav än det vi idag är vana vid.

I en intervju med Sveriges Radio beskrev HAV:s utredare Linus Hammar rapporten så här:

”Som vi kan se i den här rapporten, så ser det väldigt illa ut. Det är många arter som kommer att försvinna från stora delar av Östersjön, vilket kan få katastrofala effekter för ekosystemet. Vi pratar om ålgräs och blåstång till exempel, vikare, torsk och delvis sill också”.

För att höra hela inslaget från SR följ denna länk:
http://t.sr.se/2rb8Amu

Rapporten hittar ni här:

https://www.havochvatten.se/artikel?artikel=2371650

16 Jan 2018

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)