Kiselalgsundersökningarna i Västra Götalands län 2014 är slutförda.

Uppdraget omfattade 25 vattendragslokaler fördelade på länets regionala miljöövervakning och kalkeffektuppföljning. Lokalerna har statusklassats med avseende på näringsrikedom och lättnedbrytbar organisk förorening samt surhet. Inom den regionala miljöövervakningen analyserades även deformationer på kiselalgsskalen. Om missbildningsfrekvensen överstiger 1 % kan det vara ett tecken på påverkan av miljögifter, t.ex. bekämpningsmedel, metaller eller liknande.

Kiselalger insamlas från minst 5 slumpvis valda stenar som plockas upp ur vattnet. Ovansidan borstas ordentligt med en ren tandborste, varefter stenen sköljs av med åvatten och påväxtmaterialet samlas upp. Om inte stenar finns kan prov även tas från vattenväxter.

 /provtagning-3.jpg

1 Apr 2015

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)