Kiselalger

Kiselalger tas i Blekinge län inom kalkeffektuppföljningen och den regionala miljöövervakningen. Medins Biologi kommer under hösten 2012 att analysera kiselalgsproverna samt utvärdera artsammansättningen med avseende på biologisk mångfald samt närings- och försurningsstatus enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Uppdraget utförs för Länsstyrelsen i Blekinge län.

22 Aug 2012

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)