Glacialrelikta kräftdjur

Vid en nyligen utförd inventering efter glacialrelikta kräftdjur i Övre Fryken påträffades den vackra och ovanliga sjösyrsan (Gammaracanthus lacustris). Denna stora märlkräfta är endast påträffad i cirka 30 sjöar från Skåne till Norrbotten. Sjösyrsor lever i rena, oförsurade och djupa sjöar. Den påträffas nattetid i sjöarnas frivatten. Sjösyrsor är rovlevande och äter bland annat taggmärlor (Pallasea quadrispinosa).

relikt.jpg

Bilden visar just en sjösyrsa (ca 30 mm lång) och den betydligt mindre taggmärlan. De båda individerna fångades med en sänkhåv på 80 meters djup.

1 Nov 2012

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)