Fylleån

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har vi under maj månad tagit ett stort antal bottefunaprover i rinnande vatten. Uppdraget utförs inom ramen för kalkningsuppföljning i länet. Nu börjar arbetet med att artbestämma proverna för att sedan att utifrån kunna statusklassificera lokalerna enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter med avseende på surhet, ekologisk status och eutrofiering.

/fyllan.jpg

På bilden ses en Kalla som växer mitt ute i Fylleån

23 May 2015

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)