En ovanlig och rödlistad dagslända har hittas av Medins i Viskans vattensystem

I Sverige är arten Caenis macrura tidigare hittad i ett kalkbrott och en liten sjö på Gotland samt på en plats i Hjälmaren. Arten är rödlistad och har inte hittats i någon av de övriga nordiska länderna. Medins hittade dagsländan i Viskans vattensystem vid miljökontroller på uppdrag av Viskans vattenråd. Sländan Caenis macrura är svår att artbestämma och det exemplaret vi fann har sänds till experter i Tyskland för att få fyndet bekräftat, vilket nu har skett.

Dagsländorna lever länge som larver under vatten innan de till slut får vingar på våren och kan lämna vattnet. Efter parning släpper honan sina ägg i vattnet och dör sedan. Huvuddelen av sitt liv lever de under vattenytan och det var också där vi fann det här exemplaret.

/caenis2.jpg

Foto: Medins

3 Mar 2016

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)