Elfiskeundersökningar i Hallands län

Nu har vi startat upp årets elfiskeundersökningar. Denna vecka är vi i Högvadsån i Halland. Elfiskeundersökningar i rinnande vatten ingår som en del i uppföljningen av kalkningen i Halland. Syftet är framför allt att följa utvecklingen av havsvandrande lax och öring, men även lokaler med stationär öring ingår i programmet. Fisken bedövas tillfälligt och släpps sedan tillbaka i vattendraget så att de kan fortsätta sin vandring.

/elfiske2016b1.jpg

4 Aug 2016

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)