Djurplankton

Djurplankton

Djurplankton är länken mellan växtplankton och fisk och kan därför ha en nyckelroll i akvatiska näringskedjor. Djurplanktonsamhällen förändras dessutom vid olika typer av miljöförändringar, till exempel näringspåverkan och försurning.

Medins är ackrediterat för djurplanktonundersökningar
Medins är ett av få svenska laboratorier som är ackrediterat för djurplanktonundersökningar (provtagning och analys) i sötvatten och vi utför även uppdrag i marin miljö.

Mer om djurplankton
Med djurplankton menas de mikroskopiska djur som finns i den öppna vattenmassan i en sjö eller i havet. De djurgrupper som ingår är framför allt hinnkräftor (Cladocera), hoppkräftor (Copepoda), hjuldjur (Rotatoria) och encelliga djur (Protozoa). Djurplanktonsamhällets sammansättning och biomassa varierar mellan olika vatten och under olika tider på året. Djurplanktonundersökningar kan ge information om en rad olika miljöstörningar. Djurplanktonsamhällen förändras vid olika typer av miljöförändringar, till exempel näringspåverkan, försurning, metallbelastning och förändringar av fiskfaunans sammansättning. Djurplankton har en central roll i den pelagiska näringsväven och speglar och påverkar såväl växtplankton som fisksamhällena.

djurplankton2.jpg

Vi kan erbjuda alla typer av djurplanktonundersökningar. Vi utför allt från fältprovtagning och artbestämning till utvärdering och rapportering.

Åter analyser

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)