Cyanobakterier under luppen

Nyligen deltog våra duktiga planktologer Ina och Ingrid vid en workshop kring som gick under den lockande rubriken: "Modern classification and ecology of cyanobacteria". Workshopen som hölls i Holland leddes av  professor Jiří Komárek .Nedan är en ett exempel på de vackra organismer som studerades under kursens gång.

/cyanobakterier.jpg

17 Apr 2015

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)