Bottenfaunaprovtagning pågår

Många flygande insekter börjar sina liv som ägg lagda under sommaren i olika vattenmiljöer. Dessa insektslarver utgör tillsammans med andra vattenlevande djur (exempelvis skalbaggar och iglar) vad som ofta kallas bottenfaunan. Varje höst samlar vi på Medins in flera hundra prov från vattendrag och sjöar runt om i landet. En analys av vilka arter som förekommer och i vilka mängder kan ge svar på om bottenfaunan visar tecken på att vara påverkad av faktorer som surt vatten, övergödning, vattenkraft eller kanske miljögifter. Ett fantastiskt verktyg för miljöövervakning.

Bilden nedan är från Solviksälven i Västra Götaland. En vacker lokal som Karin, en av våra bottenfaunaexperter nyligen besökte.

/bottenfauna2017.jpg

18 Oct 2017

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)