Bottenfaunan i Västra Götalands län

Medins Biologi AB har nu avslutat provtagningar av bottenfaunan vid 92 lokaler belägna i Västra Götalands län. Det huvudsakliga syftet med undersökningarna är att få en biologisk uppföljning i försurade och kalkade vatten. Nu väntar ett digert analysarbete där de 460 insamlade proven skall sorteras, insekterna artbestämmas och resultaten utvärderas samt sammanställas.

vastra-gotaland-nyhet.jpg

Fotot visar en lokal i Stockaälven (Åmåls kommun). Just denna lokal bedömdes vara sur då den undersöktes senast (2009). Foto: Jonatan Johansson, Medins Biologi AB.

14 Nov 2012

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)