Bottenfauna i Strömstad

Nyligen var våra biologer Per-Anders Nilsson och Mikeal Christensson på plats i Strömstad för att undersöka bottenfaunan i hamnområdet. Nu fortsätter projektet på vårt laboratorium i Mölnlycke för att artbestämma insamlat material samt med utföra effektbedömningar.

/pingu2.jpg

15 Oct 2015

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)