Biotopkartering

Vi arbetar nu med biotopkarteringar i Södermanalands län.

Genom att analysera strukturer och egenskaper i vattendrag systematiskt går det att förstå hur vattendraget fungerar som system och på vilket sätt människan påverkat vattendraget.

Länsstyrelsen i Södermanlands län tillsammans med Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund och Kilaåns vattenvårdsförening jobbar med åtgärder i Kilaåns avrinningsområde. För framtagande av åtgärdsplan beställer Länsstyrelsen biotopkartering av åarna i Kilaåns avrinningsområde.

Uppdraget omfattar biotopkartering i 11 områden med en total sträcka på 77 km.

/biotopkartering-2019.jpg

Bild från inventeringen

22 Aug 2019

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)