Biologisk Miljöövervakning

Medins Biologi tilldelas uppdrag för biologisk miljöövervakning i Mälaren. Regelbundna vattenkvalitetsundersökningar har bedrivits i Mälaren sedan 1965. Medins Biologis uppdragsgivare är ALcontrol som i sin tur har tilldelats uppdraget av Mälarens vattenvårdsförbund som bildades 1998 för att få en mer regionalt anpassad miljöövervakning. Medins Biologi kommer att utföra laboratorieanalyser och rapportering med hänseende på cyanobakterier, djurplankton, växtplankton och bottenfauna.

malaren.jpg

Mälaren

17 Apr 2012

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)