Analyser

Ackrediterat laboratorium 

Medins är ett ackrediterat laboratorium som utför biologiska analyser i både salt och sötvatten.

 

/ackrediteringsmarke-1646-farg.jpg

Kiselalger

Djurplankton

Växtplankton  

Bottenfauna

Vattenkemi

Fisk

Vattenväxter

Sediment

Vattenmossa

 

 

Ladda ned bedömningsgrunder

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)