Akustiska provfisken

Medins kan nu erbjuda akustiska provfisken.

Med hjälp av vårt avancerade split-beam ekolod från BioSonics kan vi generera fantastiska dataset som beskriver havsområdens och sjöars fisksamhällen.
Mätningar med detta vetenskapliga ekolod kan exempelvis ligga till underlag för studier som inkluderar nedanstående parametrar.

-Populations skattningar
-Storleksfördelningar
-Uppskattningar av biomassa
-Fiskpopulationers vertikala och horisontella fördelning
-Kunskap om fiskstim och solitärt förekommande fiskar i de flesta storleksklasser

Tillsammans med riktade insatser med traditionella provfiskenät och åldersanalyser av fångad fisk ger akustiska provfisken en heltäckande bild av fisksamhällen samtidigt som de minimerar behovet av nätprovfiske. Detta är självklart särskilt värdefullt när vatten med känsliga bestånd skall studeras.

/echogram.jpg

19 May 2021

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)