3 års kontrakt med undersökning av påväxt

3 års kontrakt med undersökning av påväxt i Uppsala, Södermanland, Västmanland och Stockholm

Medins har nyligen tilldelats uppdraget att undersöka påväxtalger i vattendrag i Norra östersjöns vatten distrikt.

Uppdraget utförs på uppdrag av Länsstyrelserna i Norra Östersjöns vattendistrikt och omfattar kiselalgsundersökningar i 100-200 vattendrag under åren 2017, 2018 och 2019. Undersökningarna utförs i syfte att statusklassificera vattenförekomster enligt bedömningsgrunder i utvalda vattendrag och för regional miljöövervakning.  I uppdraget ingår att skriva en årlig rapport per medverkande län.

25 Apr 2017

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)