Fjärranalys

Vad finns under ytan? Denna till synes enkla fråga är inte helt enkel att besvara, men med hjälp av modern teknik kan vi i alla fall komma en god bit på vägen. Medins satsar på att hjälpa våra kunder att beskriva och förstå världen under ytan. Till vår hjälp har vi flera avancerade verktyg, samtliga med fördelar och begränsningar. Genom att kombinera flera metoder kan vi hjälpa er att se precis så mycket just ert uppdrag kräver. Vi kombinerar ackrediterad laboratorieverksamhet med högteknologiska fältmätningar.

manet.jpg

UV-film och foto. ”En bild säger mer än tusen ord”.

Medins har i samarbete med en av de stora aktörerna på offshoreteknik tagit fram en helt unik kameraplattform. Med hjälp av denna kan vi dokumentera undervattensmiljöer både med film- och stillbildskamera. Systemet låter oss i realtid följa vad kameran ser, vi kan sedan anpassa hastighet och ljussättning efter situationen. Allt filmat material blir även märkt med aktuellt vattendjup och position. Därmed är det alltid möjligt att hitta tillbaka till intressanta fynd. Vår ambition är att kunna nå och filma samtliga bottnar inom Sveriges gränser. Systemet är anpassat för marina miljöer och trycktestat ned till 4000 meters djup. Resultaten från videofilmerna används i kombination med biologisk provtagning för att inventera växt- och djurliv.

/roc1_side.jpg

Sidotittande sonar. ”Se hela bilden”.

Med hjälp av ett ”sidotittande sonar” kan man skapa mycket realistiska avbildningar av botten. Våra sonar system lämpar sig i huvudsak ned till cirka 25 meters vattendjup. Vid varje fartygspassage scannas en ca 50 meter bred korridor av. Med flera parallella passager kan vi täcka av stora havs eller sjöområden. Bilderna kan man sedan identifiera och koordinatsätta intressanta föremål och formationer. Exempel på saker man kan hitta är vattenledningar, fundament och vrak. Vårt främsta användningsområde är att med hjälp av information om bottenförhållanderna identifiera olika levnadsmiljöer, habitat, för djur- och växter. Sonardata med hög upplösning är ett stort stöd vid identifikation av t.ex. musselbankar och ålgräsängar.  

/sonar-med-text.jpg

Ekolod. ”Gå på djupet”.

Med hjälp av vårt för ändamålet anpassade ekolod kan vi erbjuda detaljerade djupkartor. Dessa kan presenteras som tredimensionella bilder eller som klassiska djupkartor. Många organismer i sjöar och hav lever inom bestämda djupintervall. Med hjälp av djupkartor i kombination med information om språngskitets läge och bottensubstrat kan vi optimera inventeringen av det limniska eller marina livet.

/djupkarta_2.jpg

Sedimentkartering. ”Det är innehållet som räknas”.

Genom att analysera signalerna från vårt ekolod kan vi utföra analyser av bottnars relativa hårdhet. Vi mäter hur många decibel som sänds ut och återvänder från varje ekolodpuls vilket ger ett svar på hur stor del av signalen som reflekteras. Detta är ett fantastiskt verktyg när man skall planera provtagningar och biologi eller sediment. Nu behöver vi inte hoppas att provpunkten hamnade på rätt plats. Vi vet det. Denna teknik hjälper oss även att identifiera och beskriva utbredningen av exempelvis fiber- och musselbankar. 

/bottenkomposition.jpg

GIS. ”Allt på en plats”.

Vi erbjuder databearbetning och presentation i digitala kartor. Resultatet från våra undersökningar presenteras normalt i form av ackrediterade analyssvar och textrapporter, men vi erbjuder idag även leverans av GIS data, databaser och interaktiva webbsidor. Detta ger en modern och överskådlig presentation av insamlad information. Genom att kombinera resultat från biologiska provtagningar med djupdata, hårdhetsdata, sonardata och undervattensvideo kan en detaljerad modell skapas över vattenområden. Resultaten används både inom miljöövervakning och samhällsplanering.

gis-djupdata.jpg