Sediment

Sediment

Vi utför de flesta typer av provtagningar i sjöar, vattendrag och i marina miljöer. Vi har tillgång till avancerad provtagningsutrustning och ett flertal båtar, varav en har en vinsch som kan ta prover ned till flera hundra meters djup. Vi utför idag regelbundet olika typer av provtagningar i hela Sverige. Medins har ett brett utbud av sedimentprovtagare. Kemiska analyser av sediment kan ge både aktuell och historisk förekomst av miljögifter.

stenar.jpg

 

Åter analyser