Nyheter

Sida 2

Ny arbetsbåt

7 aug 2019

Idag hämtade vi ut en ny Arronet 18 fots arbetsbåt. Det blir Medins sjätte båt på trailer och den är redan inplanerad på uppdrag under hösten. Första uppdraget blir ett marint provfisken under vecka 33.

/nemo2019.jpg

Medins tilldelas marin kartering för Göteborg stad

27 jun 2019

Göteborgs Stad miljöförvaltningen har kontrakterat Medins för att kartera marina natura 2000-biotoper (inklusive utbredning av habitatbildande arter som ålgräs och blåmusslor) inom Göteborgs kommun, samt undersökning och bedömning av kvaliteter inom dessa miljöer. Det finns ett behov att kartera det marina landskapet både som underlag för planering och förvaltning och som grund för uppföljning av tillståndet i miljön.

Syftet är också att miljöförvaltningen genom resultaten som erhålls senare ska kunna genomföra en analys som visar om det finns behov av skydd av dessa biotoper, och hur ett sådant skydd i så fall bör utformas och implementeras.

/grundbottnar_1.jpg

Medins tilldelas marin kartering runt Gotland

27 jun 2019

Medins har nyligen tilldelats ett två års uppdrag för Länsstyrelsen Gotland.
Uppdraget avser tre olika delundersökningar.
1) Marina inventeringar av bottenvegetation med dropvideo.
2) Utbredning och bedömning av status på ålgräsängar.
3) Provtagning av ålgräs.

Medins kommer under sensommaren att vara på plats med två båtar fullt utrustade med undervattensvideo.

/30-algras.jpg

Sötvattensbiolog - projektledare

5 jun 2019

Sötvattensbiolog - projektledare
Medins växer och vi söker dig som kan hjälpa oss att ta nästa steg i utvecklingen. Vi arbetar med miljöövervakning och inventeringar åt företag och offentlig sektor. Vi söker dig som kan arbeta självständigt och driva egna projekt inom recipientkontroll, miljöövervakning och åtgärdsarbeten.

Vi söker dig som är flexibel och lösningsorienterad och som kan arbeta i nära samarbete med våra kunder. Du har vana av att leda projekt och att ingå i ett team av experter. Tjänsten ställer höga krav på din förmåga att uttrycka dig sakligt i tal och skrift och du är van vid att skriva rapporter. Du har erfarenhet av att arbeta med dataset och trivs med att arbeta digitalt i databasmiljöer.

Läs mer i vår annons

annons-limnolog-2019-r2.pdf

Välkommen med din ansökan senast den 30 juni!

/limnologi.jpg

Ocean Data Factory

31 maj 2019

Medins deltar tillsammans med ett stort antal andra aktörer i forskningsprojektet Ocean Data Factory som nyligen beviljats utvecklingsstöd från Vinnova.

Målet med Ocean Data Factory är att öka användningen av data från havet och skapa hållbarhet i den blå ekonomin. För att åstadkomma samverkar Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, RISE, SMHI, Medins Havs och Vattenkonsulter, COMBINE och många andra aktörer från såväl industrin som offentlig sektor i ett gemensamt utvecklingsprojekt.

Ocean Data Factory kommer att möjliggöra tillgång och utnyttjande av tekniker som Artificiell Intelligens, Maskinilärning och Neurala Net. Antalet möjliga appliceringar på havsdata är enorma och omfattar områden som sjöfart och logistik, utsläpp såväl till luft som vatten, klimatförändringar, reglering av havets resurser för en hållbar framtid, och hållbart havsbruk för att klara matförsörjningen och energiförsörjning. Ocean Data Factory kommer att ledas av professor Robin Teigland från Chalmers tekniska högskola.

Medins är stolta över att vara del i detta spännande framtidsprojekt.

Läs mer på Vinnovas hemsida:

https://www.vinnova.se/nyheter/2019/05/satsning-pa-datalabb-ska-snabba-pa-utvecklingen-inom-ai/

/odflogo.jpg

Hydrofoner

14 maj 2019

Medins införskaffar hydrofoner för att kunna kartlägga valar, delfiner och tumlare.

I denna form av studier lyssnar man efter de klickljud som dessa valar sänder ut i syfte att kommunicera, navigera och lokalisera byten.

10 stycken enheter har idag levererats till Medins.

/cpod.jpg

Medins tilldelas biotopkartering i Södermanlands län

25 apr 2019

Länsstyrelsen i Södermanlands län tillsammans med Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund och Kilaåns vattenvårdsförening jobbar med åtgärder i Kilaåns avrinningsområde. För framtagande av åtgärdsplan beställer Länsstyrelsen biotopkartering av åarna i Kilaåns avrinningsområde.

Uppdraget omfattar biotopkartering i 11 områden med en total sträcka på 77 km.

Kilaåsystemet har visat sig ha mycket höga naturvärden och ett unikt djurliv. Ån är en känd lekplats för havsöring och hyser många ovanliga arter, exempelvis nissöga, bäcknejonöga, flodnejonöga och tjockskalig målarmussla. Vretaån, som är en del av åsystemet, är länets längsta och bäst utvecklade åravin, med talrika meanderbågar och naturliga forssträckor. Inom avrinningsområdet finns fyra Natura 2000-områden med limniska habitat.

/dator.jpg

Medins tilldelas 4 års kontrakt för elfiske i Hallands län

25 apr 2019

Uppdraget omfattar elfisken på fasta lokaler i framförallt kalkade vatten. Elfiskeundersökningar i rinnande vatten ingår som en del i uppföljningen av kalkningen i Hallands län. Syftet är framför allt att följa utvecklingen av havsvandrande lax och öring, men även lokaler med stationär öring ingår i programmet. Arbetet omfattar fisken på 60-70 platser varje år.

/elfiske2016b1.jpg

Dykträning

16 apr 2019

Igår var vi ute och övade på dykning med slang och kommunikation. Vi passar också på att gratulera Martin Liungman som tidigare i år tog sitt S30 yrkesdykarcertifikat och nu får dyka i tjänsten tillsammans med Medins dyklag.

/dykning2019.jpg

Besök oss på Spira Science

26 mar 2019

Medins ställer även i år ut på Spira Science, Arbetsmarknadsmässa för naturvetare. Besök oss på Göteborgs Universitet, Medicinaregatan 3 mellan klockan 10-16.

Medins växer och söker nya medarbetare!

1 mar 2019

Medins Havs och Vattenkonsulter AB är specialiserade på undersökningar i vattendrag, sjöar och hav. Vi har spetskompetens inom både marinbiologi (saltvatten) och limnologi (sötvatten). Medins har idag många nya spännande uppdrag behöver förstärkning. Vi är en av Sveriges ledande specialister inom utredningar i vattenmiljöer och hos oss får du ett stimulerande och omväxlande arbete.

Vi söker 3 nya medarbetare:

  • Marinbiolog: För dig med flera års arbetslivserfarenhet inom området.
  • Biolog/fältarbetare: Heltidstjänst med fokus på fältarbete i vattendrag, sjöar och hav.
  • Säsongsanställd biolog: Tidsbegränsad anställning för dig som är i början av karriären.

/medins-30-ar-106.jpg

Läs mer i vår annons

annons-biologer-varen-2019.pdf

Medins tilldelas recipientkontrollen i Nissans vattensystem

10 jan 2019

Medins har fått i uppdrag att utföra recipientkontrooll i Niisan under åren 2019-2022. Medins kommer att ta prover varje månad på ett flertal olika platser. I kontrollen ingår bottenfauna, kiselalger, plankton, sediment, miljögifter och vattenkemi samt årlig utvärdering och rapportering.

/majsjon-406-1av7.jpg

Medins deltar i forskningsprogram Vindval

14 nov 2018

Medins kommer under de närmsta två åren att delta i forskningsprogrammet Vindval som inriktar sig på vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket.Medins kommer att arbeta tillsammans med Chalmers, Göteborgs Universitet, Stockholms Universitet och Enetjärn Natur.Projektets mål är att ta fram kunskap och redskap för att underlätta strategisk planering och därigenom en hållbar storskalig utbyggnad av vindkraft på land och till havs.

Projektgruppen ska utveckla ett verktyg för att bedöma och jämföra den samlade miljöpåverkan för olika utbyggnadsscenarier av vindkraft på land och till havs.

/offshorewind.jpg

Tyngdpunkten i verktyget är att jämföra miljökonsekvenser, men det tar även hänsyn till ekonomiska, tekniska och hälsomässiga faktorer. Det baseras på Halpern-metoden, en vetenskapligt etablerad rumslig metod för miljöbedömning som används inom svensk havsplanering.

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Forskning/Vindval/1/

Frågor basvaras av Jonatan Hammar, jonatan.hammar@medinsab.se

Besök oss i Stockholm på utställning Vind 2018

9 okt 2018

Den 24-25 oktober hittar du oss på Münchenbryggeriet i Stockholm.
Över 50 utställare och 750 besökare skapar tillsammans Nordens största årligen återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen. Medins finns på plats med personal och monter. Kom gärna och hälsa på oss.

http://vindkonferensen.se/utstallning/

/vind2018.jpg

Kompassmanet

8 okt 2018

När vi nyligen genomförde en marinbiolgisk kartering i Halland hade vi nöjet nöjet att hitta ett exemplar av kompassmanet (Chrysaora hysoscella). Detta är en fantastiskt vacker manet som man sällan träffar på längs vår kust. Foto Anna Scherer, Medins Havs och Vattenkonsulter.

/kompassmanet.jpg

← Äldre inlägg

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[javascript protected email address]

Följ oss:


(Lämna tom)