Nyheter

Sida 2

Undersökningar i Jönköpings län

7 jul 2020

Medins tilldelas avtal för bottenfaunaundersökningar i Jönköpings län.

 

Uppdraget omfattar provtagning under oktober till december på 57 olika platser i länet. Analys av bottenfaunaproverna kommer sedan att ske under vintern för att slutredovisas i maj 2021. Bedömning görs för påverkan från försurning och föroreningar samt för naturvärde.

/jonkoping-2009.jpg
Foto från Medins tisigare bottenfaunaundersökningar i Jönköpings län

Nätprovfisken i Halland

15 jun 2020

Nyligen avslutade våra limnologer Karin och Ylva en runda nätprovfisken i Halland. I samarbete med länsstyrelsen i Halland genomförs återkommande nätprovfisken för att följa upp och utvärdera det i länet pågående kalkningsarbetet. Vattensystem behandlas med kalk för att motverka negativa effekter av mänskliga aktiviteter som bidrar till att sänka sjöars pH. Olika fiskar och deras olika livsstadier är olika känsliga för försurning. Genom att ha kunskap kring denna variation kan biologer säga mycket om tillståndet i en sjö enbart utifrån fisksamhället sammansättning. Dessa provfisken är tidskrävande och ställer stora krav på utförarna men de bjuder även på många fina naturupplevelser och givande möten med engagerade människor runt om i länet.

/fiskehalland2020.jpg

Ovanlig Trynfisk hittad i Gullmarsfjorden

12 maj 2020

Den subtropiska djuphavsfisken Trynfisk (Capros aber) fångades 2017 i en tina i Gullmarn vilket var första svenska observationen på 59 år. Två dykare från Medins Havs och Vattenkonsulter har nu gjort ett nytt fynd i Gullmarsfjorden.


Fyndet gjordes av marinbiologerna Andreas Emanuelsson och Johanna Lindberg på grunt vatten inne i Gullmarsfjorden. Fiskarten kan dock leva ner till 700 meters djup. Den har en teoretisk utbredning från Senegal till Norge och runt Biscayabukten har bestånden ökat kraftigt och fisken har på senare år börjat fiskas kommersiellt. Exemplaret som hittades var likt 2017 en juvenil, bara 4-5cm och de har en maxlängd på 30cm. Den har något oförtjänt blivit döpt efter vildsvin på latin pga. dess långa ”tryne”.

Frågor bevaras av:

Andreas Emanuelsson, marinbiolog och yrkesdykare på Medins Havs och Vattenkonsulter (0703-83 40 83) 
andreas.emanuelsson@medinsab.se

Olof Nilsson, VD Medins Havs och Vattenkonsulter (031-338 35 65)
olof.nilsson@medinsab.se

 

/trynfisk-3.jpg

Foto Andreas Emanuelsson, marinbiolog på Medins Havs och Vattenkonsulter AB

Fler dykare på Medins

11 maj 2020

I veckan blev Olof Nilsson och Andreas Emanuelsson klara för yrkesdykarcertifikat S30. Andreas tog också nyligen certifikat som dykledare. Medins har en komplett dykorganisation enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om dykeriarbete. 

/olof-nilsson.jpg

Årets företagare Härryda 2020

21 apr 2020

Medins VD tar emot pris för Åretsföretagare i Härryda kommun. Stort tack till alla kollegor och samarbetspartners som är med på den spännande resan som vi nu påbörjat. Det är många som bidragit till att våra tjänster utvecklats genom nya metoder och med ny kunskap. Idag firar vi allihopa med tårta på kontoret.

/arets-foretagare.jpg

Nu faller bitarna på plats

14 apr 2020

Medins satsar framåt och vi satsar STORT! Närmare bestämt 30 fot och 320 hk. Efter ett års planerande och klurande börjar vi närma oss slutet av ett otroligt spännande projekt och det är med stor spänning och förväntan vi ser fram emot årets fältsäsong. I år kommer nämligen vår växande skara av provtagningsbåtar förstärkas av en sprillans ny 30 fots Arronet helt utrustad och byggd efter våra behov och önskemål! Båten kommer vara utrustad för alla former av miljöprovtagning, yrkesdykning och sjömätning. Hemmahamn för båten blir i Göteborg men den kommer användas för uppdrag runt omkring hela Sveriges vackra kust.

Detta kommer bli ett för vår bransch helt unikt fartyg bemannat med Sveriges trevligaste och duktigaste miljökonsulter! Fantastiskt roligt skall det bli!

/pussel.jpg

Kvalitetssäkring av akvatisk miljöövervakning

9 apr 2020

Medins har nyligen tilldelats ett konsultuppdrag för Havs och Vattenmyndigheten.
Uppdraget syftar till att för att förstärka kvalitetssäkringen av den akvatiska miljöövervakningen. I uppdraget ingår att ta fram förslag till kvalitetskrav och kvalitetsmått för olika fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar.


Det är viktigt att miljöövervakningen kvalitetssäkras enligt enhetliga system på nationell, regional och lokal nivå så att de data som produceras blir jämförbara.


Uppdraget ska påbörjas under april 2020 och kan pågå till den december 2020. Uppdraget omfattar ett flertal olika typer av metodstandarder och Medins kommer sammanlagt att ha 10 medarbetare som deltar i uppdraget. Projektledare på Medins blir Ulf Ericsson och Andrea Johansson.
Vi ser fram emot ett spänannde uppdrag!

/multivattenhamtare2020.jpg

Foto från Medins miljöövervakning längs Hallandskusten mars månad 2020

Göteborg under ytan!

10 mar 2020

Under 2019 utförde Medins flera spännande uppdrag åt Göteborgs stad. I händerna på våra kunniga marinbiologer är våra video-, sonar- och ekolodsystem fantastiska verktyg för att beskriva livet i havet. Nu kan ni även ta del av våra resultat via miljöförvaltningens hemsida. De publicerade rapporterna visar att Göteborgs skärgård verkligen hyser mycket spännande liv.

/nyhet-gbg.jpg

Hallands kustvattenkontroll

3 mar 2020

Idag arbetar vi med vinterprovtagningar längs Hallnadskusten i den samordnade kustvattenkontrollen. Vi tar undersöker vattenkemi och växtplanton för att bedöma tillståndet samt för att se förändringar i kustvattnet i ett längre tidsperspektiv. Vi har just nu höga flöden från vattendragen som mynnar ut längs Hallandskusten.

/halland-3-mars.jpg

Ny sida för intresseanmälningar

6 feb 2020

Idag lanserar vi en ny sida för rekryteringar och intresseanmälningar.

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Medins samt anmäla ditt intresse för att arbete på Medins. Om du väljer att "Connecta" med oss här så finns din intresseanmällan i vårt system när vi genomför snabba rekryteringar. Du prenumererar dessutom på alla framtida utlysningar om nya tjänster.

Systemet kommer efter 12 månader att fråga om du önskar kvarstå. Om du då tackar nej så kommer dina uppgifter att raderas i enligthet med GDPR.

Läs mer här

/koster.jpg

 

Offshore Väst

29 jan 2020

Medins deltog nyligen på Offshore Västs årskonferans Göteborg.

OffshoreVäst arbetar för att stärka och utveckla svensk industri inom offshoreområdet, med ett huvudsakligt fokus på energisektorn. OffshoreVäst syftar till att bygga upp ett strategiskt samarbete mellan aktörer inom forskning, industri, myndighet och politik. 

Medins arbetar just nu med ett flertal Offshore projekt och det var spännande att se och höra mer kring utvecklingen i Västsverige.

/offshorevast.jpg

På bilden syns marinbiolog Andrea Johansson från Medins. Foto från nyhet från GCE Ocean Technology

https://www.gceocean.no/news/posts/2020/january/scandinavian-clusters-share-experiences/

Medins finner ny främmande art för Sverige

13 jan 2020

Medins har nyligen påträffat en ny maskart i Svrige, Quistadrilus multisetosus. Masken hittades i Göta älv. Arten är en främmannde art och kommer ursprungligen Nordamerika.


Den har sedan tidigare påträffats i andra stora floder i Europa. Mikaela Sandgathe (en av Medins många duktiga taxonomer) lyckades härrom dagen att artbestämma masken, ett tämligen spektakulärt fynd då detta sannolikt är första gången arten hittats i Sverige.

/quistradrilus.jpg

God jul

20 dec 2019

God Jul och God fortsättning!
Idag kom tomten på besök till vårt kontor. Det bjöds på gofika med jultema, klappar delades ut och stämningen kan närmast beskrivas som elektrisk. Detta kan till viss del ha berott på det i år ökade inslaget av elektrifierade jultröjor och skäggpynt....

Vi vill alla här på Medins tacka för att ni alla följt oss via Hemsidan, Facebook och Instagram på vår spännande resa genom 2019. Nästa år vet vi redan nu kommer bjuda på många stora nyheter och spännande uppdrag.

Ha en riktigt fin jul så hörs vi nästa år!

//Alla vi på Medins

/jul2019.jpg

 

Elfiske

25 nov 2019

Nu rapporterar vi årets elfiskeresultat till våra kunder. Vi besökte under sensommaren över 100 olika platser runt omkring i Sverige och nu har vi sammanställt resultaten från årets undersökningar. På många platser är situationen oförändrad men bland all data finns också possitiva och negativa nyheter.

/elfiske2019.jpg

Vattendagarna 2019

9 okt 2019

Medins Havs och Vattenkonsulter är som vanligt på plats på årets Vattendagar som arrangeras av
Föreningen för limnologi. I år har vi samlats i Västerås för att lyssna på seminarier kring övergödning och hydromorfologi. Det blir många diskussioner om åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna. Väldigt trevligt att träffa närmare 200 engagerade branschkollegor.

/vattendagarna-2019.jpg

← Äldre inlägg

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[javascript protected email address]

Följ oss:


(Lämna tom)