Nyheter

Sida 2

Många nya spännande uppdrag 2021

4 jan 2021

God fortsättning! Nu är vi igång igen med verksamheten efter julhelgen. Vi har många nya uppdrag för 2021 och snart ser ni våra bilar och båtar ute på olika provtagningsuppdrag igen. 

/medins-bilar.jpg

Medins och Synlab tilldelas miljökontrollen i Ätran

17 dec 2020

Medins och Synlab har tillsammans tilldelats recipientkontrollen för Ätrans vattenråd för de kommande fem åren.

Medins har under många år arbetat med månadsvis provtagning i Ätrans avrinningsområde och är glad för att ha fått förnyat förtroende. Uppdraget inkluderar vattenprovtagning, samt biologiska undersökningar av bottenfaunaundersökningar, kiselalger och växtplankton.

/atran-a4.jpg

Foto från bottenfaunaundersökningen i Ätrans avsrinningsområde 2020

Medins tilldelas kustkontrollen i Hallands län

15 dec 2020

Kustkontrollprogrammet i Hallands län har som syfte att årligen göra en bedömning av tillståndet i kustvattnet. Undersökningarna ska ge underlag för beskrivning av förändringar i kustområdet sett i ett längre tidsperspektiv. Programmet ska vidare utgöra en uppföljning av effekten i kustvattnet av de åtgärder som hittills genomförts på land och kunna ge underlag för ytterligare åtgärder.

Programmet innehåller en hydrografidel, en växtplanktondel och en bottenfaunadel. Hydrografin omfattar provtagning på fem stationer utmed Hallandskusten 12 gånger per år. På två av stationerna görs växtplanktonanalyser vid varje provtagningstillfälle. Bottenfaunan tas på 16 stationer en gång per år.

Kontraktet täcker tidsperioden 2021-2024 och har ett ordervärde på över 8 miljoner kronor.

/supplier2.jpg

Vattenengagerad sälj- och projektkoordinator!

19 okt 2020

Om tjänsten som sälj- och projektkoordinator

Som sälj- och projektkoordinator hos Medins arbetar du med nykundsförsäljning samt att upprätthålla kontakten med befintliga kunder på den svenska och norska marknaden. Du har ett helhetsansvar för att koordinera företagets anbudsprocesser, följer upp, analyserar och utvärderar försäljningens utveckling. På företaget arbetar runt 30 miljökonsulter inom biologi- och vattenundersökningar. Din roll blir att koordinera försäljningen och du har daglig kontakt med olika specialister inom Medins för att vi skall kunna ha en god struktur på alla våra projekt. Du medverkar i projektens planering och följer upp efter utförande.

Läs mer och sök här

/koster.jpg

IMCA

12 okt 2020

Nu har vi genomfört en IMCA Workboat inspektion ombord vår nya arbetsbåt Bruce. Arbetet är ett led i att upprätthålla en hög säkerthets- och arbetsmiljöstandard ombord. Säkerhet för vår personal är vår högsta prioritet. Ombord Bruce finns dubbla VHF-system, Epirb-nödsändare, livflotte, överlevnadsdräkter, radar, AIS, hjärtstartare, satellitkommunikation, dubbla sjökortsystem och mycket mer. Viktigast av allt är dock utbildningen av de som arbetar ombord och att vi aldrig chansar. 

/bruce4.jpg

Vackra fynd i Dalsland och Värmland

11 okt 2020

Just nu är det bråda dagar bland Medins limnologer. Nu under hösten tar Medins årligen många hundra bottenfaunaprov från vattendrag runt omkring i Sverige. Prov som sedan sorteras och artbestäms under stereoluppar och mikroskop på vårt kontor i Mölnlycke. Genom att analysera artsammansättningen vid de besökta lokalerna kan man säga mycket om förhållandena på platsen. Vattendragen i sig är ofta väldigt fina omgivna av höstfärgade skogar men även djuren som lever i vattnet är även de spektakulära. Inte minst måste man ju säga att det gäller det denna fantastiskt blåfärgade flodkräfta (och en flodpärlmussla) som Karin hittade när hon nyligen besökte Dalsland och Värmland.

/bottenfauna2020b.jpg

Interkalibrering bottenfaunaprovtagning

1 okt 2020

Nu startar vi upp höstens bottenfaunaprovtagning. Vi började med en intern workshop för att kalibrera metodiken. Som alltid är det viktigt att ha med sig gofika.

/interkalibrering-bottenfauna.jpg

Årets Företagare i Västra Götaland 2020

8 sep 2020

Olof Nilsson på Medins Havs och Vattenkonsulter AB är Årets Företagare i Västra Götaland 2020

Vinnarmotivering Årets Företagare i Västra Götaland:

De söta, bräckta och salta detektiverna har utrett det som under ytan dväljs sedan 1988. Med representation i rikets tre största städer analyserar de konsekvenserna av vad som händer när människan ska samsas med vattnet. Efter att ha slutfört över 4000 projekt på uppdrag av myndigheter, företag och privatpersoner är vi säkra på att det blir minst lika många till. Vatten är liv och utan vatten har vi ingen framtid. Tack vare företag som Medins Havs- och Vattenkonsulter lär vi oss att vara rädda om det.

Olof Nilsson: Jättekul att vårt arbete uppmärksammas och lika roligt att vatten får stå i fokus.

Bild från Företagarna.

/aretsforetagare2020.jpg

 

https://www.foretagarna.se/nyheter/vastra-gotaland/2020/september/olof-nilsson-pa-medins-havs-och-vattenkonsulter-ab-ar-arets-foretagare-i-vastra-gotaland-2020/

 

Premiärtur för M/V Bruce!

17 aug 2020

Idag var det äntligen dags att ta ut vår nya fina båt M/V Bruce på en testrunda!
Bruce är i en grunden en Arronet 30cci Work som i nära samarbete med Svartskär marin och Arronet varvet helt anpassats efter våra behov och önskemål. Tillsammans har vi skapat en unik, sjövärdig och snabbgående båt som trivs lika bra långt ut till havs som i grunda vikar längs kusten.
Den tydligaste förändringen mot en standardbåt är givetvis den hydrauliska A-ramen i aktern men det finns massor av andra detaljer som gör detta till ett av Sveriges modernaste och mest mångsidiga fartyg avsett för miljöundersökningar.


Bruce första uppdrag kommer vara videoundersökningar längs Hallandskusten sen väntar flera andra spännande projekt!

/bruce1.jpg

/bruce5.jpg

/bruce6.jpg

Elfiske 2020

10 aug 2020

Nu är vi igång med sensommarens elfisken. Vi fångar fisk som sedan släpps tillbaka levanade i vattendragen. Under kommande månaden besöker vi över 100 platser runtomkring i Sverige för att ta reda på hur reproduktionen ser ut. Vi arbetar med tillstånd från Jordbruksverket, Djuretiska nämnden, Länsstyrelsen och markägaren. 

/elfiske2020.jpg

M/V Bruce

9 jul 2020

Medins satsar för framtiden.
Vi skall skapa Nordens modernaste marinbiologiska arbetsbåt under 12 meter.


Under sommaren slutförs bygget av våra nya svenskbyggda Arronet 30 fots båt, helt optimerad för marinbiologiska undersökningar. Båten blir utrustad med släpsonar, seismisk, undervattenskameror, cpods för tumlarstudier, flera vinschar, dykutrustning och otroligt mycket annat roligt för att kunna kartlägga havet i detalj. Båten byggs för att kunna transport på flatbädds-lastbil och kommer att ha hela Norden som arbetsområde. Första uppdraget blir på hemmaplan med marinbiologiska karteringar för Länsstyrelsen i Hallands län. Nu ser vi fram emot sjösättning och dop.

/bruce.jpg

Marinbiologiska undersökningar i Helsingborg

7 jul 2020

Medins har precis slutfört provtagning av bottenfauna på grunda bottnar i Helsingborgs kommun. Arbetet ingår i ett projekt för att minska de negativa effekterna av kusterosion.

/helsingborg2020.jpg

Provtagningm med fallfälla av marinbiologerna Andreas och Kajsa juni 2020.

Provtagning pågår

7 jul 2020

Nu är vi i fullgång med marinbiologiska undersökningar runt omkring i Sverige och Norge.

Den här veckan pågår undersökningar i Norgnorge med dykning, undervattensvideo, strandzonskartering och provtagning av marin bottenfauna med olika typer av utrustning.

/norge2020.jpg

Marinbiolog Anna Scherer provtar infauna med cylinderprovtagare

Undersökningar i Jönköpings län

7 jul 2020

Medins tilldelas avtal för bottenfaunaundersökningar i Jönköpings län.

 

Uppdraget omfattar provtagning under oktober till december på 57 olika platser i länet. Analys av bottenfaunaproverna kommer sedan att ske under vintern för att slutredovisas i maj 2021. Bedömning görs för påverkan från försurning och föroreningar samt för naturvärde.

/jonkoping-2009.jpg
Foto från Medins tisigare bottenfaunaundersökningar i Jönköpings län

Nätprovfisken i Halland

15 jun 2020

Nyligen avslutade våra limnologer Karin och Ylva en runda nätprovfisken i Halland. I samarbete med länsstyrelsen i Halland genomförs återkommande nätprovfisken för att följa upp och utvärdera det i länet pågående kalkningsarbetet. Vattensystem behandlas med kalk för att motverka negativa effekter av mänskliga aktiviteter som bidrar till att sänka sjöars pH. Olika fiskar och deras olika livsstadier är olika känsliga för försurning. Genom att ha kunskap kring denna variation kan biologer säga mycket om tillståndet i en sjö enbart utifrån fisksamhället sammansättning. Dessa provfisken är tidskrävande och ställer stora krav på utförarna men de bjuder även på många fina naturupplevelser och givande möten med engagerade människor runt om i länet.

/fiskehalland2020.jpg

← Äldre inlägg

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[javascript protected email address]

Följ oss:


(Lämna tom)