Nyheter

RSS

Vi söker en erfaren marinbiolog

20 Sep 2022

Vi söker dig som är utbildad marinbiolog och har några års arbetslivserfarenhet inom området. Du har erfarenhet av både fältarbete, utvärdering och rapportering. Speciellt meriterande för tjänsten är artkunskap inom marin bottenfauna, makroalger/marina kärlväxter eller andra organismgrupper

Placeringsort: Mölnlycke, utanför Göteborg. Arbetet sker både i fält och i vårt laboratorium.

Krav: Universitetsexamen inom marinbiologi eller närliggande område. B-körkort. Goda kunskaper i svenska i tal och text. Minst 5 års arbetslivserfarenhet, gärna längre.

Meriterande: Examen på Master-nivå. Specialiserad artkunskap inom marin bottenfauna, makroalger/marina kärlväxter eller andra organismgrupper. GIS kunskaper.

Andra meriterande kunskaper är skepparbehörighet (fartygsbefäl 7 eller 8) och yrkesdykarcertifikat (S-30).

Placering: Tjänsten hör till Medins avdelning Marin miljö., Mölnlycke (Göteborg).

Anställningsform: Tillsvidare.

Vi ser fram emot att få din ansökan senast den 17 oktober.

Sök här:

Erfaren marinbiolog - Medins Havs och Vattenkonsulter (teamtailor.com)

/aj_20210309_ny-frammande-art-r-harrisii-krabba.jpg

ISO 45001 -Medins blir nu arbetsmiljöcertifierade

19 Aug 2022

Vi har under det senaste året arbetat intensivt med förberedelser för att bli certifierade enligt ISO 45001 – arbetsmiljö. Arbetsmiljön skall inte enbart vara säker, den skall också vara trevlig och utvecklande. Det skall gå att påverka sin arbetsmiljö.

I veckan så har vi haft vår slutrevision av Svensk certifiering som varit på plats och inspekterat arbetet på kontoret, båtar och i vattendrag. Nu firar vi med tårtor på kontoret. Nu fortsätter arbetet med kontinuerligt följa upp och förbättra verksamheten för en trygg arbetsmiljö. Vårt mål är att vara branschledande inom arbetsmiljö.

/img_7081.jpg

Köpingsån och Köpingsviken

13 Jul 2022

Medins och SGS har tilldelats den samordnade recipientkontrollen för Köpingsåns avrinningsområde. Vattendragen finns i Skinnskattebergs, Surahammars och Köpings kommun och uppdraget kommer att pågå fram till pr 2026. I Köpingsåns avrinningsområde uppnår ingen av de 12 ytvattenförekomsterna god ekologisk status. Övergödning, orsakat av påverkan från jordbruk och enskilda avlopp, samt vandringshinder är de huvudsakliga orsakerna. Medins kommer i projektet att ansvara för biologiskaundersökningar av växtplankton, bottenfauna och växtplankton.

/vaxtplankton.jpg 

Växtplankton

 

Ny lokal

21 Jun 2022

Invigning av ny lokal!

Nu flyttar vi in nya lokaler med många nya funktioner. Vi har byggt ett toppmodernt kontor och laboratorium för söt- och saltvattensbiologi. Vi har också många nya funktioner med mötesrum, tysta rum, stor matsal, packrum, gym och bastu. 

Ny lokal

Återplantering musslor

28 Apr 2022

Den här veckan har vi genomfört en återplantering av musslor i ett vattendrag som nyligen muddrats. Musslorna utgjordes av allmän dammussla (Anodonta anatina) och spetsig målarmussla (Unio tumidus). Arbetet utfördes av Medins biologer och yrkesdykargrupp.

/2204-_dykning_139.jpg

Miljöövervakning Vättern

18 Apr 2022

Medins och SGS har tillsammans tilldelats kontrakt för miljövervakningen av Vättern. Uppdraget utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län och varar i upp till 6 år, fram till december 2027. Medins ansvarar för provtagning av vattenkemi och biologi samt genomför biologiska laboratorieanalyser. SGS utför kemiska analyser samt rapportering och utvärdering.

/dimma.jpg

Vi söker en biolog med inriktning limnologi, sötvatten

3 Apr 2022

Vi söker dig som är biolog med inritning mot sötvatten och som är intresserad av att arbeta med artbestämning, fältarbete och laboratoriearbete. Tjänstens inriktning är mot analys av växtplankton från sjöar. Tjänsten är ny och kan delvis formas efter person och omfattar såväl fältarbete som analysarbete på vårt kontor i Mölnlycke utanför Göteborg. Vi söker dig som nyligen slutfört din universitetsutbildning (junior miljökonsult) alternativt dig som redan idag arbetar eller har fördjupad kunskap inom växtplankton. Första året kommer till stor del bestå i upplärning och utbildning inom analys av växtplankton.

/buster.jpg

Sök tjänsten här senaste den 18 april

 

ISO17025

1 Apr 2022

En intensiv vecka!

Medins är ett ackrediterat laboratorium enligt den internationella standarden ISO 17025. Under veckan har myndigheten Swedac granskat hur vi uppfyller kraven på dokumentation, provtagning och analyser. Spännande och trevliga dagar där vi fått visa upp ett stort antal olika moment på kontoret och i fält. En spänannde vecka som gått väldigt bra.

/20220331_091224.jpg

Dykledare S30

22 Mar 2022

Medins har under mars månad deltagit på utbildning på YRGOs yrkesdykarskola. Anna Scherer och Olof Nilsson utbildade sig till dykledare S30. Detta gör att Medins framöver har 3 certifierade S30-dykledare för att projektleda Medins olika dykprojekt. En spännande och bra utbildning med stort fokus på säkerhet.

/musslor21_ae.jpg

Vi söker en junior marinbiolog

5 Feb 2022

Medins växer och vi söker dig som kan hjälpa oss att ta nästa steg i utvecklingen. Vi arbetar med miljöövervakning och inventeringar åt företag samt offentlig sektor. Vi söker dig som är marinbiolog och som är intresserad av att arbeta med utredningar i nära samarbete med våra kunder. Tjänstens inriktning är tillståndsprocesser i havsmiljö. Tjänsten är ny och kan delvis formas efter person och omfattar både fältarbete och utredningar på vårt kontor i Mölnlycke utanför Göteborg. Vi söker dig som nyligen slutfört din universitetsutbildning (junior miljökonsult) alternativt dig som har några års yrkeserfarenhet (miljökonsult).

Sök tjänsten här senaste den 2 mars.

/aj_as-jp-strandfynd.jpg

Medins välkomnar ny medarbetare avdelning Konsult och MKB

28 Jan 2022

Anton Främberg börjar inom kort på Medins som miljökonsult, avdelning Konsult och MKB.

Anton kommer närmast från tjänsten som vattensamordnare på Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt. Innan dess arbetade han som fältpersonal på Länsstyrelsen. Anton är utbildad på Göteborgs universitet där han tog sin Mastersexamen inom Miljövetenskap med inriktning biologi.

På vår avdelning Konsult och MKB så arbetar vi med komplexa utredningar och tillståndsärenden. Resultaten används ofta av miljödomstolar eller av olika myndigheters experter. Vi arbetar brett mellan våra avdelningar och här blandas frågor från både vattendrag, sjöar och hav. Frågorna är ofta komplexa och vi samarbetar med andra specialister från samarbetsparterners och myndigheter.

Vi är glada att kunna välkomna Anton till Konsult och MKB!

 /20220127_130323.jpg

Bohuskustens vattenvårdsförbund

7 Jan 2022

Medins har nyligen tilldelats kontrakt av Bohuskustens vattenvårdsförbund för provtagning och analys av miljögifter i sediment. Uppdraget påbörjas under 2022 och varar fram till våren 2024 och omfattar undersökningar av sediment på ett stort antal stationer längs Bohuskusten.

Bohuskustens vattenvårdsförbund mätningar syftar till att följa utsläpp i vatten längs kusten och dess påverkan samt sätta dessa i relation till tidigare undersökningar. Detta för att kunna följa utvecklingen och vidta lämpliga åtgärder för att förbättra miljötillståndet i kustvattnet.

/bruce3.jpg

Uppdraget utförs av Medins arbetsbåt Bruce som är specialanpassad för provtagning i marin miljö.

Medins tilldelas recipientkontrollen för Hjälmaren och Arbogaåns förbund

18 Nov 2021

Medins har fått förnyat förtroende att utföras recipientkontrollen i Arbogaåns- och Eskilstunaåns
avrinningsområden. Uppdraget löper under åren 2022-2025, med optioner för åren 2026 och 2027.

Medlemmarna i förbunden består främst av kommuner, föreningar och företag. Den huvudsakliga målsättningen med recipientkontrollen är att bevaka vattenkvalitén inom avrinningsområdet med hänsyn till den verksamhet som medlemmarna bedriver. Kontrollen ska ge en bild av den allmänna miljösituationen i området, men också visa hur olika verksamheter påverkar vattenmiljön. 

/img_20210913_165229.jpg

Medins deltar i Ocean Data Factory!

19 Oct 2021

Det är med stor glädje och nyfikenhet vi har accepterat inbjudan att delta i detta spännande forskningsprojekt.  Arbetet är planerat att löpa över 2 år och är delfinansierat av Vinnova.

Ocean Data Factory genomförs som ett tvärvetenskapligt samarbete mellan ett antal ledande aktörer inom sina respektive områden. Här möts experter inom ämnesområden som havsforskning, innovation och artificiell intelligens för att gemensamt finna nya applikationer av marina dataset. Målet är att gruppens arbete skall bidra till ett mer hållbart nyttjande och en ökad möjlighet att förstå och förutse hur våra marina resurser bäst förvaltas.

/logo2015-genomskinlig-500-px.png

Medins växer och söker ekolog/ sötvattensbiolog

20 Sep 2021

Medins växer och vi söker dig som kan hjälpa oss att ta nästa steg i utvecklingen. Vi arbetar med miljöövervakning och inventeringar åt företag samt offentlig sektor. Vi söker dig som kan arbeta och driva projekt med undersökningar i vattenmiljöer och åtgärder för att förbättra våra vatten.

Sök tjänster på vår jobbsida.

/elfiske.jpg

 

← Äldre inlägg

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[javascript protected email address]

Följ oss:


(Lämna tom)