Nyheter

RSS

Vi söker en marinbiolog med inriktning eDNA

1 Feb 2023

Vi söker en marinbiolog med inriktning eDNA till avdelningen Marin miljö

Vi söker dig som är utbildad marinbiolog och har några års arbetslivserfarenhet. Du har kunskaper inom eDNA, vilket kommer att ingå i den aktuella tjänsten. Du kommer att utveckla och driva projekt med eDNA tillämpningar inom miljöövervakning, biologisk mångfald och tillståndsansökningar för samhällsbyggnad. I rollen ingår även andra marinbiologiska arbeten. Du kommer att arbete inom hela kedjan med fältarbete, utvärdering och rapportering.

Som person är du ödmjuk, noggrann och vetgirig. Du trivs att jobba i projekt med andra samtidigt som du är bekväm med att arbeta under eget ansvar och självständigt lösa uppgifter.

Vi förväntar oss av dig att du kan axla rollen som projektansvarig och driva egna projekt. Som marinbiolog på Medins är det viktigt att kunna förstå kundens perspektiv och att vilja bygga bra relationer till våra olika kunder. Tjänsten ger en möjlighet att arbeta i uppdrag av olika omfattning, ta ansvar och utvecklas.

Tjänsten

Placeringsort: Mölnlycke, utanför Göteborg. Arbetet sker både i fält och i vårt laboratorium.

Krav: Universitetsexamen inom marinbiologi eller närliggande område. B-körkort. Goda kunskaper i svenska i tal och text. Några års arbetslivserfarenhet alternativt doktorsexamen. Kunskaper inom eDNA arbete.

Meriterande: Examen på Master-nivå. Doktorsexamen är meriterande. GIS kunskaper.

Andra meriterande kunskaper är skepparbehörighet (fartygsbefäl 7 eller 8) och yrkesdykarcertifikat (S-30).

Placering: Tjänsten hör till Medins avdelning Marin miljö., Mölnlycke (Göteborg).

Anställningsform: Tillsvidare.

Ansökan

Ansök med CV på vår jobbsida https://medins.teamtailor.com/

Vi ser fram emot att få din ansökan senast den 19 februari.

Medins välkomnar ny medarbetare avdelning Marin miljö

16 Jan 2023

Jakob Looström har nyligen börjat på Medins som specialist inom marinbiologi och undervattensteknik.
Jakob kommer närmast från tjänsten som miljökonsult på AquaBiota. Innan dess arbetade han miljöanalytiker på Kustlaboratoriet på SLU Aqua. Han har även arbetet som forskningsassistent inom provtagning och fiske på Havsfiskelaboratoriet.
Jakob är utbildad på Göteborgs universitet där han tog sin Mastersexamen inom biologi. Jakob är också utbildad yrkesdykare med erfarenhet från algkarteringar på Västkusten.

På vår avdelning Marin miljö så arbetar vi med olika typer av inverteringar och utredningar i havsmiljön. Vi arbetar både från några av våra egna 7 arbetsbåtar samt från större inhyrda fartyg. En stor del av arbetet utförs också från kontoret i Mölnlycke utanför Göteborg, där vi analyserar prover och utvärderar resultat. Vi är glada att kunna välkomna Jakob till avdelning Marin miljö! Välkommen!

/jakob.jpg

Medins tilldelas recipientkontrollen i Nissan

23 Dec 2022

Medins har fått förnyat förtroende recipientkontrollen för Nissans vattenråd.

I kontrollen ingår bottenfauna, kiselalger, plankton, sediment, miljögifter och vattenkemi samt årlig utvärdering och rapportering. I kontrollen ingår bottenfauna, kiselalger, plankton, sediment, miljögifter och vattenkemi samt årlig utvärdering och rapportering.

Recipientkontrollen ska genomföras enligt gällande bedömningsgrunder och det innebär att resultaten även kan användas som underlag i de bedömningar som görs inom vattenförvaltningsarbetet enligt EU:s vattendirektiv.

Provtagningen enligt det nya kontraktet börjar i januari månad och sker sedan månadsvis fram till år 2026.

/nissan.jpg

Vi söker en miljökonsult för projekt i vattenmiljöer

16 Nov 2022

Vem söker vi?

Vi söker dig som är miljökonsult och har några års arbetslivserfarenhet inom området. Har du koppling till havsmiljöer och olika verksamheter i havet är det meriterande. Du har erfarenhet av att utvärdera och sammanställa information, bedömningar och data i rapporter för både stora och små projekt. Rapporterna utgör ofta underlag i tillståndsprövningar. Som person är du utåtriktad, ödmjuk, noggrann och vetgirig. Du trivs att jobba i projekt med andra samtidigt som du är bekväm med att arbeta under eget ansvar och självständigt lösa uppgifter. I täta kontakter med kunder och myndigheter känner du dig trygg och upplever det som stimulerande vare sig det sker skriftligt eller muntligt. Hanterar du GIS är det meriterande.

På vår avdelning Konsult och MKB så arbetar vi tillsammans med komplexa utredningar och tillståndsärenden. Resultaten används ofta av miljödomstolar eller av olika myndigheters experter. På Medins arbetar vi brett mellan våra avdelningar och här blandas frågor från både vattendrag, sjöar och hav. Frågorna är ofta komplexa och vi samarbetar med andra specialister från samarbetsparterners och myndigheter. Vi söker dig söker dig som är flexibel och lösningsorienterad och som kan arbeta med MKB processer, tillståndsärenden och konsekvensanalyser i nära samarbete med våra kunder.

Som miljökonsult på Medins är det viktigt att kunna förstå kundens perspektiv och att vilja bygga bra relationer till våra olika kunder. Tjänsten ger en möjlighet att arbeta i uppdrag av olika omfattning, ta ansvar och utvecklas.

Tjänsten

Placeringsort: Mölnlycke, utanför Göteborg.

Krav: En högskole- eller universitetsexamen inom relevant område (marina vetenskaper, marinbiologi, oceanografi, kemi, miljövetenskap eller liknande). B-körkort. Goda kunskaper i svenska i tal och text. God datorvana. Minst 3 års arbetslivserfarenhet som konsult, gärna längre.

Meriterande: Erfarenhet av att hantera tillstånd och anmälningar enligt Miljöbalken. Examen på Master-nivå eller forskarutbildning. GIS kunskaper. Erfarenhet från projekt med byggnation i vatten. Erfarenhet från vindkraftsprojekt. Erfarenhet från biotopskydd och strandskydd.

Placering: Tjänsten hör till Medins avdelning Konsult och MKB., Mölnlycke (Göteborg).

Anställningsform: Tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas.

 

Ansökan

Ansök med CV på vår jobbsida https://medins.teamtailor.com/

Vi ser fram emot att få din ansökan senast den 7 december

/bruce6.jpg

Medins på Färöarna

5 Oct 2022

Medins har för första gången deltagit i det årliga NOMP mötet 3e-5e oktober i Torshavn på Färöarna.

NOMP, Nordic Marine Phytoplankton group består av fytoplanktonexperter från Danmark, Island, Färöarna, Norge och Sverige.

Expertgruppen arbetar med forskning samt miljöövervakning relaterat till växtplankton, algblomningar och skadliga växtplankton.

En viktig del i gruppens arbete är att förbättra kvalitet och möjliggöra jämförbara resultat genom att använda samma namn på arter, släkten och grupper i Norden. Kattegatt, Skagerrak, Nordsjön, Norska havet, Barents hav, Islands hav och Grönlandshavet är i fokus.

Ett mål är att öka samarbetet genom årliga möten där man tar del av ländernas resultat, metoder och diskuterar och informera om ny forskning och uppdaterar taxonomin.

http://nordicmicroalgae.org/nomp

/faeroerna-2.jpg

Vi söker en erfaren marinbiolog

20 Sep 2022

Vi söker dig som är utbildad marinbiolog och har några års arbetslivserfarenhet inom området. Du har erfarenhet av både fältarbete, utvärdering och rapportering. Speciellt meriterande för tjänsten är artkunskap inom marin bottenfauna, makroalger/marina kärlväxter eller andra organismgrupper

Placeringsort: Mölnlycke, utanför Göteborg. Arbetet sker både i fält och i vårt laboratorium.

Krav: Universitetsexamen inom marinbiologi eller närliggande område. B-körkort. Goda kunskaper i svenska i tal och text. Minst 5 års arbetslivserfarenhet, gärna längre.

Meriterande: Examen på Master-nivå. Specialiserad artkunskap inom marin bottenfauna, makroalger/marina kärlväxter eller andra organismgrupper. GIS kunskaper.

Andra meriterande kunskaper är skepparbehörighet (fartygsbefäl 7 eller 8) och yrkesdykarcertifikat (S-30).

Placering: Tjänsten hör till Medins avdelning Marin miljö., Mölnlycke (Göteborg).

Anställningsform: Tillsvidare.

Vi ser fram emot att få din ansökan senast den 17 oktober.

Sök här:

Erfaren marinbiolog - Medins Havs och Vattenkonsulter (teamtailor.com)

/aj_20210309_ny-frammande-art-r-harrisii-krabba.jpg

ISO 45001 -Medins blir nu arbetsmiljöcertifierade

19 Aug 2022

Vi har under det senaste året arbetat intensivt med förberedelser för att bli certifierade enligt ISO 45001 – arbetsmiljö. Arbetsmiljön skall inte enbart vara säker, den skall också vara trevlig och utvecklande. Det skall gå att påverka sin arbetsmiljö.

I veckan så har vi haft vår slutrevision av Svensk certifiering som varit på plats och inspekterat arbetet på kontoret, båtar och i vattendrag. Nu firar vi med tårtor på kontoret. Nu fortsätter arbetet med kontinuerligt följa upp och förbättra verksamheten för en trygg arbetsmiljö. Vårt mål är att vara branschledande inom arbetsmiljö.

/img_7081.jpg

Köpingsån och Köpingsviken

13 Jul 2022

Medins och SGS har tilldelats den samordnade recipientkontrollen för Köpingsåns avrinningsområde. Vattendragen finns i Skinnskattebergs, Surahammars och Köpings kommun och uppdraget kommer att pågå fram till pr 2026. I Köpingsåns avrinningsområde uppnår ingen av de 12 ytvattenförekomsterna god ekologisk status. Övergödning, orsakat av påverkan från jordbruk och enskilda avlopp, samt vandringshinder är de huvudsakliga orsakerna. Medins kommer i projektet att ansvara för biologiskaundersökningar av växtplankton, bottenfauna och växtplankton.

/vaxtplankton.jpg 

Växtplankton

 

Ny lokal

21 Jun 2022

Invigning av ny lokal!

Nu flyttar vi in nya lokaler med många nya funktioner. Vi har byggt ett toppmodernt kontor och laboratorium för söt- och saltvattensbiologi. Vi har också många nya funktioner med mötesrum, tysta rum, stor matsal, packrum, gym och bastu. 

Ny lokal

Återplantering musslor

28 Apr 2022

Den här veckan har vi genomfört en återplantering av musslor i ett vattendrag som nyligen muddrats. Musslorna utgjordes av allmän dammussla (Anodonta anatina) och spetsig målarmussla (Unio tumidus). Arbetet utfördes av Medins biologer och yrkesdykargrupp.

/2204-_dykning_139.jpg

Miljöövervakning Vättern

18 Apr 2022

Medins och SGS har tillsammans tilldelats kontrakt för miljövervakningen av Vättern. Uppdraget utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län och varar i upp till 6 år, fram till december 2027. Medins ansvarar för provtagning av vattenkemi och biologi samt genomför biologiska laboratorieanalyser. SGS utför kemiska analyser samt rapportering och utvärdering.

/dimma.jpg

Vi söker en biolog med inriktning limnologi, sötvatten

3 Apr 2022

Vi söker dig som är biolog med inritning mot sötvatten och som är intresserad av att arbeta med artbestämning, fältarbete och laboratoriearbete. Tjänstens inriktning är mot analys av växtplankton från sjöar. Tjänsten är ny och kan delvis formas efter person och omfattar såväl fältarbete som analysarbete på vårt kontor i Mölnlycke utanför Göteborg. Vi söker dig som nyligen slutfört din universitetsutbildning (junior miljökonsult) alternativt dig som redan idag arbetar eller har fördjupad kunskap inom växtplankton. Första året kommer till stor del bestå i upplärning och utbildning inom analys av växtplankton.

/buster.jpg

Sök tjänsten här senaste den 18 april

 

ISO17025

1 Apr 2022

En intensiv vecka!

Medins är ett ackrediterat laboratorium enligt den internationella standarden ISO 17025. Under veckan har myndigheten Swedac granskat hur vi uppfyller kraven på dokumentation, provtagning och analyser. Spännande och trevliga dagar där vi fått visa upp ett stort antal olika moment på kontoret och i fält. En spänannde vecka som gått väldigt bra.

/20220331_091224.jpg

Dykledare S30

22 Mar 2022

Medins har under mars månad deltagit på utbildning på YRGOs yrkesdykarskola. Anna Scherer och Olof Nilsson utbildade sig till dykledare S30. Detta gör att Medins framöver har 3 certifierade S30-dykledare för att projektleda Medins olika dykprojekt. En spännande och bra utbildning med stort fokus på säkerhet.

/musslor21_ae.jpg

Vi söker en junior marinbiolog

5 Feb 2022

Medins växer och vi söker dig som kan hjälpa oss att ta nästa steg i utvecklingen. Vi arbetar med miljöövervakning och inventeringar åt företag samt offentlig sektor. Vi söker dig som är marinbiolog och som är intresserad av att arbeta med utredningar i nära samarbete med våra kunder. Tjänstens inriktning är tillståndsprocesser i havsmiljö. Tjänsten är ny och kan delvis formas efter person och omfattar både fältarbete och utredningar på vårt kontor i Mölnlycke utanför Göteborg. Vi söker dig som nyligen slutfört din universitetsutbildning (junior miljökonsult) alternativt dig som har några års yrkeserfarenhet (miljökonsult).

Sök tjänsten här senaste den 2 mars.

/aj_as-jp-strandfynd.jpg

← Äldre inlägg

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[javascript protected email address]

Följ oss:


(Lämna tom)