Medins tecknar långtidskontrakt för kustkontroll Halland

Kustkontrollprogrammet i Hallands län har som syfte att årligen göra en bedömning av tillståndet i kustvattnet. Undersökningarna ska ge underlag för beskrivning av förändringar i kustområdet sett i ett längre tidsperspektiv. Avtalet gåller i 3 år med möjlighet till 2 års förlängning. Medins kommer varje månad att utföra utsjöprovtagning av växtplankton och hydrografi.

/supplier4.jpg

Arbetet utförs från vår samrabetspartner NOS fartyg Supplier

20 jan 2016

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[javascript protected email address]

Följ oss:


(Lämna tom)