Marin Bottenfauna

Med bottenfauna avses de djur som lever vid bottenytan, vilket främst är kräftdjur, maskar, musslor, snäckor och tagghudingar. Undersökningar av bottenfauna har många fördelar jämfört med enbart fysikalisk-kemiska mätningar. Bottenfaunans sammansättning kan användas för att bedöma påverkan av till exempel näringsämnen, försurning och gifter som metaller eller organiska föroreningar. Även annan påverkan från vattenverksamhet, såsom byggnation och muddringsarbete kan utvärderas med hjälp av bottenfaunaundersökningar. Bottenfaunaundersökningar ger vidare en integrerad bild av påverkan av olika faktorer under lång tid. De fungerar även för att bedöma påverkan vid före- och eftersituationen. Bottenfaunan är inte bara en indikator på miljöförändringar, utan utgör i sig ett naturvärde och inslag i den biologiska mångfalden. Därutöver är bottenfaunan en viktig del inom statusklassning enligt vattendirektivet.

 

Ackrediterad för bottenfaunaundersökningar

Medins är ackrediterad för marina bottenfaunaundersökningar.

Idag arbetar 4 marinbiologer på Medins med olika typer av bottenfaunaundersökningar i havet. Vi deltar regelbundet i olika workshops och artbestämningskurser, och har därför en hög taxonomisk kompetens. En hög taxonomisk kompetens innebär också att vi lättare kan upptäcka sällsynta, skyddsvärda eller rödlistade arter.  Vi utför allt från fältprovtagning och artbestämning till utvärdering, beräkning av svenska så väl som norska index samt rapportering.

Åter analyser

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[javascript protected email address]

Följ oss:


(Lämna tom)