Limnologi

Limnologi är läran om inlandsvatten, det vill säga sötvatten. Inom limnologin studeras både grundvattnet och ytvattnet, såsom sjöar, dammar, vattendrag och våtmarker.

Medins är ledande på limnologiska undersökningar i Sverige. Vi erbjuder helhetslösningar för utredningar i vattendrag, dammar och sjöar. Vi har ett flertal utbildade limnologer som idag arbetar som miljökonsulter med inriktning på vatten.

limnologi.jpg

 Vattendrag i svensk skogsmiljö

Åter till hem