Båtar

Medins har ett flertal arbetsbåtar som används vid provtagningar i sjöar eller i kustnära havsområden. Vi har även ett flertal fyrhjulsdrivna bilar för att transportera våra båtar och utrustning till plats.

/pingu.jpg

En av medins totalt 4 arbetsbåtar.

Medins erbjuder även undersökningar i utsjömiljö. För detta ändamål bemannar vi fartyg från samarbetspartners. Vi kan via samarbetspartner Northern Offshore Services erbjuda stabila fartyg med snabb framdrift. Fartygen utrustas med specialanpassad utrustning från Medins , så som tex van Veen huggare för bottenfauna analyser, rörprovtagare för sedimentanalyser, nät för provfisken, undervattensvideo för visuell inspektion och multivattenhämtare för vattenkemisk provtagning.

/supplier4.jpg

MV Supplier

 /tender-1.jpg

MV Tender

/provider-1.jpg

MV Provider

medins-skoter.jpg

För provtagning på isar vintertid så har vi egen snöskoter.