Analyser

Ackrediterat laboratorium 

Medins är ett ackrediterat laboratorium som utför biologiska analyser i både salt och sötvatten.

 

Marina analyser

Marin bottenfauna

Djurplankton

Växtplankton  

Vattenkemi

Fisk

Sediment

 

Sötvattensanalyser

Kiselalger

Djurplankton

Växtplankton  

Bottenfauna

Vattenkemi

Fisk

Vattenväxter

Sediment

Vattenmossa

 

 

Ladda ned bedömningsgrunder

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[javascript protected email address]

Följ oss:


(Lämna tom)